Vệ sinh mâm

Mâm xe là bộ phận thường xuyên tiếp xúc với khói bụi, cặn bẩn trên đường và chất bẩn bên ngoài môi trường, chính các yếu tố này là tác nhân gây ăn mòn hợp kim trên mâm xe và là kẻ thù lớn nhất của mâm xe hợp kim.

Ngoài các chất bẩn đó ra thì mâm xe hợp kim còn chịu tác động ăn mòn của bụi phanh. Bụi phanh được hình thành khi tài xế đạp phanh xe, việc đạp phanh xe sẽ làm cho rô to chà sát với kẹp phanh giúp bánh xe giảm tốc độ lại và đồng thời cũng tạo ra một lớp bụi nhỏ làm ăn mòn mâm xe hợp kim.