Vệ sinh dàn lạnh

Điều hoà ô tô nhất là dàn lạnh, dàn nóng không được vệ sinh định kỳ sẽ làm mát chậm, dễ dẫn đến các hư hỏng và sinh mùi khó chịu.

Hệ thống điều hoà ô tô gồm nhiều bộ phận. Mỗi bộ phận có cấu tạo và nguyên lý làm việc riêng. Do đó việc bảo dưỡng, vệ sinh định kỳ cũng sẽ khác nhau.

Vệ sinh điều hoà ô tô gồm các hạng mục chính:

  • Vệ sinh lọc gió điều hoà
  • Vệ sinh quạt gió dàn lạnh
  • Vệ sinh cửa gió dàn lạnh
  • Vệ sinh dàn lạnh
  • Vệ sinh dàn nóng